Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pp1_lazy@wp.pl

32 67 294 59

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy w Łazach

RODO

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
- administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Topolowa 9, 42-450 Łazy,326729459, pp1_lazy@wp.pl;
- dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji oraz archiwizacji korespondencji, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust.1 lit c) RODO - w związku art. 6 ust. 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
- wskazane wyżej przepisy obligują do podania danych, których brak uniemożliwia realizację obowiązków prawnych administratora;
- informacja o zarejestrowanej korespondencji będzie przechowywana przez okres 5 lat;
- odbiorcami danych będą podmioty wspierające administratora w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; dane nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich i nie będą na ich podstawie podejmowane zautomatyzowane decyzje ani profilowanie;
- przysługuje prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
- w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@eduabi.eu

Przetwarzanie danych

RODO

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że: - administratorem danych jest Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy, ul. Topolowa 9, 42-450 Łazy,326729459, pp1_lazy@wp.pl; - dane osobowe będą przetwarzane w celu ...

Galeria

Przewiń animację o jedno pole w lewo. Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Przedszkole w liczbach

0

grup przedszkolnych

0

pedagogów

0 +

przedszkolaków

Logo serwisu.

Publiczne Przedszkole
nr 1 w Łazach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia