Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pp1_lazy@wp.pl

32 67 294 59

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy w Łazach

Nasze przedszkole

O nas

 

Publiczne Przedszkole nr 1

im. Jana Brzechwy w Łazach

Nasze przedszkole jest bezpieczne i promuje zdrowy tryb życia.

 

"Żeby umieć dobrze pracować nie trzeba być geniuszem, mieć jakiś specjalny talent.

Trzeba mieć prawdziwie dobrą wolę, trzeba gorąco tego chcieć”

                                                                                                                                      Maria Grzegorzewska

 

Budynki przedszkola przy ulicy Topolowej 9 i Kolejowej 8.

W przedszkolu panują doskonałe warunki, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dzieci w kazdej ze sfer: intelektualnej, fizycznej, społecznej i emocjonalnej. Wielość pomocy dydaktycznych, urządzeń jest ciekawą alternatywą i dodatkiem do pełnej zaangażowania pracy nauczycieli przedszkola. Pobyt dzieci w przedszkolu urozmaicony jest wieloma atrakcjami: organizujemy teatrzyki, spotkania z lokalnymi twórcami i artysytami, współpracujemy z wieloma placówkami oświatowo - kuluralnymi, wyjeżdżamy na wycieczki, organizujemy akademie, bale, koncerty, pikniki, rajdy piesze przedszkolaków.

  Od trzech lat posiadamy Certyfikat Placówki Daltońskiej. Realizacja zadań przedszkola jest wspierana ideą Planu Daltońskiego. Nauczyciele realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego, organizując pracę opiekuńczo - dydaktyczno - wychowawczą w oparciu o filary Planu Daltońskiego:

 naukę samodzielności,

naukę odpowiedzialności,

umiejętność współpracy,

umiejętność reflekscji.

www.dalton.org.pl

 

Wokół   przedszkola znajduje się ogród  wyposażony w huśtawki, karuzele, piaskownice, ławeczki dla dzieci. Rosną tu wieloletnie okazy drzew oraz różnorodne krzewy i kwiaty. Budynki przedszkola i ogród  najduje się na terenie ogrodzonym.

 

Przedszkole  zapewnia dzieciom wyżywienie:

śniadanie, obiad, podwieczorek, które dostarcza organizmowi dziecka

energię potrzebną do prawidłowego  funkcjonowania.

Posiłki są podawane zawsze o stałej porze,

jadłospisy są zróżnicowane, a serwowane dania dostosowane

do gustów i potrzeb żywieniowych dzieci.

· Śniadanie – 9.00

· Obiad – zupa i II danie – 12.00

Podwieczorek – 13.30

 

 Budynki przedszkolne położone są w atrakcyjnym i przyjaznym środowisku Otoczone  są zadbanymi i dobrze zagospodarowanymi placami zabaw i wypoczynku. 

W przedszkolu prowadzimy atrakcyjne zajęcia i zabawy zapewniające wszechstronny rozwój dzieci. Zajęcia dostosowane  są do ich zainteresowań i możliwości. Stosujemy nowatorskie metody i formy prowadzenia zajęć. 

 Zajęcia prowadzone są przez  wykwalifikowanych specjalistów. Nauczycielki posiadają wysokie kwalifikacje pedagogiczne.  Są to osoby, które oprócz wyższych studiów magisterskich   w zakresie wychowania przedszkolnego oraz pedagogiki wczesnoszkolnej, ukończyły szereg studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych. Ponadto, wciąż poszerzają swoją wiedzę  i umiejętności pedagogiczne uczestnicząc w różnych  formach doskonalenia.

Pomagamy w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej. Specjaliści prowadzą zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjne. W placówce funkcjonuje oddział integracyjny w którym dzieci niepełnosprawne bawią się, uczą razem z dziećmi zdrowymi.

 Informujemy na bieżąco rodziców o postępach dziecka (indywidualne konsultacje nauczycieli z rodzicami poparte arkuszami obserwacji, kartami pracy, wnikliwą obserwacją, diagnozą przedszkolną). 

Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią wśród społeczności lokalnej, współpracujemy z wieloma placówkami: Miejską Biblioteką Publiczną, Domem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Ośrodkiem Zdrowia, placówkami oświatowymi z terenu miasta i gminy, oraz innymi podmiotami. 

Pobyt dzieci w przedszkolu urozmaicony jest wieloma atrakcjami: wycieczkami plenerowymi,   wyjazdami do kina, teatru, rajdami pieszymi, przedstawieniami teatralnymi organizowanymi w placówce, spacerami, wizytami muzyków, fotografów, plastyków, artystów malarzy oraz wieloma ciekawymi zajęciami i akcjami przeprowadzanymi zgodnie z Rocznym Planem Pracy Przedszkola.

Dzieci czują się w naszej placówce bezpiecznie. Są stale otoczone opieką nauczycielek, woźnych, pomocy nauczyciela. Chętnie przebywają w przedszkolu i z radością rozpoczynają tu każdy dzień.

 

W naszym przedszkolu respektowane i przestrzegane są Prawa Dziecka.

 

 

Prawa dziecka – przedmiot traktatów międzynarodowych, w szczególności Konwencji o Prawach Dziecka z 1989.

W Polsce w 2000 utworzono urząd Rzecznika Praw Dziecka.

Dziecko ma prawo do:

 • wychowywania się w rodzinie bez krzyku
 • adopcji,
 • oświaty i nauki,
 • kultury, wypoczynku i rozrywki,
 • ochrony zdrowia i opieki medycznej,
 • wszechstronnego rozwoju osobowości, swobody wyznania, światopoglądu,
 • dostępu do informacji,
 • ochrony przed wyzyskiem i poniżającym traktowaniem (prawo do nietykalności osobistej),
 • prywatności,
 • równości.

W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi, gwarantującymi prawa dziecka, są:Konstytucja RP;

 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka.

Prawa socjalne dziecka:

 • prawo do zabezpieczenia socjalnego
 • prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia,
 • prawo do odpowiedniego standardu życia
 • prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,

 

 

 

KANON LEKTUR CZYTANYCH DZIECIOM

W PRZEDSZKOLU

"Baśń o korsarzu Palemonie" - J. Brzechwa

"Pinokio" C. Collodi

"Calineczka" H. Ch. Andersen

"Dziewczynka z zapałkami" H. Ch. Andersen

"Królowa Śniegu" H. Ch. Andersen

"Na jagody" M. Konopnicka

"O Janku Wędrowniczku" M. Konopnicka

"Filuś, Miluś i Kizia" M. Konopnicka

"Szkolne przygody Pimpusia Sadełko" M. Konopnicka

"O krasnoludkach i sierotce Marysi"M. Konopnicka

"Czerony Kapturek" bracia Grimm

seria bajek o przygodach Franklina

seria bajek o przygodach Bolka i Lolka

wiersze Jana Brzechwy

wiersze Juliana Tuwima

Gilbert Delahaye seria o Martynce

Marta Bogdanowicz "Rymowanki - przytulanki"

Barbara Gawryliuk "Dżok - legenda o psiej wierności"

Danuta Gelnerow "Cukrowe miasteczko"

Hanna Łochocka "O wróbelku Elemelku"

Renata Piątkowska "Opowiadania z piaskownicy"

Annette Steinhauer "Mądra Mysz" (seria)

Wojciech Widłak "Pan Kuleczka" (seria)

Małgorzata Straałkowska"Zielony, żółty, rudy, brązowy"

Anne M. G. Schmidt "Julek i Julka" (seria)

Eliza Piotrowska "Bajka o drzewie"

Czesław Janczarski "Miś Uszatek"

Wiera Badalska "Ballada o kapryśnej królewnie"

Czesław Janczarski "Jak Wojtek został strażakiem"

Grzegorz Janusz "Misiostwo świata"

Wanda Chotomska - wiersze

Lucyna Krzemienicka "O Jasiu Kapeluszniku"

Tadeusz Kubiak "Wiersze na dzień dobry"

Astrid Lindgren "Pipi Ponczoszanka"

Kornel Makuszyński "Przygody Koziołka Matołka"

Małgorzata Musierowicz "Znajomi z zerówki"

Alan A. Milne "Kubuś Puchatek"

Renata Piątkowska "Na wszystko jest sposób"

Zofia Rogoszówna "Dzieci Pana Majstra"

Danuta Wawiłow -  wiersze

Tove Jansson - seria o Muminkach

Maria Kownacka "Kukuryku na ręczniku"

 

 

Galeria

Przewiń animację o jedno pole w lewo. Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Przedszkole w liczbach

0

grup przedszkolnych

0

pedagogów

0 +

przedszkolaków

Logo serwisu.

Publiczne Przedszkole
nr 1 w Łazach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia