Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pp1_lazy@wp.pl

32 67 294 59

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy w Łazach

MRD - tekst do odczytu maszynowego

MRD - tekst do odczytu maszynowego

Czym się zajmuje?

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach jest jednostką budżetową,  placówką dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą. Działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z 7 września 1991 r. Przedszkole zajmuje się wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci z orzeczeniem  o potrzebie kształcenia specjalnego mogą pozostać w placówce do ukończenia 10 roku życia.

Na czele przedszkola stoi  Dyrektor Beata  Sadowska.

 

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach zajmuje się m.in.:

1) wspomaganiem całościowego rozwoju każdego dziecka;

2) udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogiczne;

3) tworzeniem warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;

4) zapewnienia dzieciom opieki, bezpieczeństwa, promocji i ochrony zdrowia;

5) rozwijania samodzielności, współpracy, planowania oraz refleksji, jako Przedszkole Daltońskie, czyli Certyfikowana Placówka Daltońska realizująca    zasady Planu Daltońskiego.

 

Kontak z Publicznym Przedszkolem nr 1 im. Jana Brzechwy w Łazach:

adres: 42-450 Łazy, ul. Topolowa 9

tel. 32 67 29 459

e-mail: pp1_lazy@wp.pl

 

Godziny pracy sekretariatu

Sekretariat  Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach jest czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących

Osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą skontaktować się z Publicznym Przedszkolem nr 1 w Łazach w następujący sposób:

    • sporządzając pismo i wysyłając je na adres  Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach,
    • sporządzając i dostarczając pismo do Sekretariatu  Publicznego Przedszkola  nr 1 w Łazach,
    • sporządzając i wysyłając wiadomość na adres e-mail: pp1_lazy@wp.pl
    • telefonicznie pod numerem 32 67 29 459
    • korzystając z usługi wideotłumacza dostępnej na stroniehttps://pzgomaz.com/conference?customer=DSH_Warszawa&announcement=true  - usługa ta wymaga od osoby dostępu  do Internetu i kamery w komputerze, telefonie lub tablecie.


Osoby niewidome i mające problem z widzeniem 

Osoby niewidome i mające problem z widzeniem również otrzymają pomoc w placówce. Należy wcześniej poinformować placówkę o problemie  z widzeniem. Istnieje także możliwość wizyty w urzędzie z psem przewodnikiem, który pomaga osobie przy poruszaniu się. 

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych


 Od strony ul. Topolowej  znajduje się brama wjazdowa na teren przedszkola oraz szeroki podjazd do budynku przedszkola. Budyek przedszkola posiada windę zewnetrzną dla  osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

 


Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach otwarty jest:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

Godziny pracy sekretariatu
 
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach otwarty jest:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach otwarty jest:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach otwarty jest:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach otwarty jest:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00
Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 1 w Łazach otwarty jest:
od poniedziałku do piątku: 7:00 – 15:00

Galeria

Przewiń animację o jedno pole w lewo. Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Przedszkole w liczbach

0

grup przedszkolnych

0

pedagogów

0 +

przedszkolaków

Logo serwisu.

Publiczne Przedszkole
nr 1 w Łazach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia