Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pp1_lazy@wp.pl

32 67 294 59

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy w Łazach

Nasze przedszkole

Rekrutacja 2024

   

KONTAKT TELEFONICZNY DO PRZEDSZKOLA

sekretariat nr 517-752-002, (32) 67-29-459

 

DOKUMENTY DO REKRUTACJI BĘDĄ ZAMIESZCZONE 

po 12.02.2024 r.

REKRUTACJA

 zgodnie z Zarządzeniem nr 17

Burmistrza Łaz z dnia  29.01.2024 r.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJE DO 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANA  BRZECHWY

W  ŁAZACH

od 04.03.2024 r.  do 22.03.2024 r.

w godzinach od 8.00-15.00

składamy dokumenty

 do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) 

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: pp1_lazy@wp.pl

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

 

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY  2024/2025

 

WNIOSEK%202024%202025.pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI

(do pobrania zgodnie z wyborem kryteriów we wniosku)

oświadczenie o wielodzietności:

202024.pdf

 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

2024.pdf

oświadczenie o zatrudnieniu:

202024.pdf

oświadczenie kryterium dodatkowe:

202024.pdf

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

(1) rodzeństwo.pdf

pomoc społeczna:

202024.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 17
Burmistrza Łaz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900, z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1. Określić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Łaz


Maciej Kaczyński

 

Załącznik do zarządzenia Nr 17
Burmistrza Łaz
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4.03.2024 r.

godz. 8.00

 

do 22.03.2024 r.

godz. 15.00

od 6.05.2024 r.

godz. 8.00

 

do 15.05.2024 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900, z późn. zm.).

 

 

od 25.03.2024 r.

 

do 29.03.2024 r.

 

 

od 16.05.2024 r.

 

do 23.05.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3.04.2024 r.

godz. 10.00

24.05.2024 r.

godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 4.04.2024 r.

 

do 11.04.2024 r.

od 27.05.2024 r.

 

do 4.06.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2024 r.

godz. 10.00

5.06.2024 r.

godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

dla rodziców dzieci nowo przyjętych  do przedszkola

w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny

W dniu ......... o gdzinie 

zostanie podana do publicznej wiadomości

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.

(lista dzieci zostanie wywieszona w szatni przedszkola  na ul. Topolowej 9.

Informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie).

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych 

potwierdzają wole przyjęcia dziecka  do przedszkola.

od  r. do  r.

wydrukowane i wypełnione dokumenty można

zeskanować, zapisać w formacie  DPF i przesłać na maila przedszkola

pp1_lazy@wp.pl

wrzucić do skrzynki pocztowej  ul. Topolowa 9,lub podać do sekretariatu.

 

Druk do pobrania :

Potwierdzenie Woli Zapisu Dziecka Do przedszkola

 

Domunenty dostępne również w sekretariacie

 

 

 

 

Od dnia . do dnia  r.,

w  Publcznym Przedszkolu nr 1

im. Jana Brzechwy w Łazach

rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca

na rok szkolny 2024/2025

ZAPRASZAMY 

Dokumenty do rekrutacji:

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY  2024/2025

 

oświadczenie o wielodzietności:

 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

 

oświadczenie o zatrudnieniu:

 

oświadczenie kryterium dodatkowe:

 

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

 

pomoc społeczna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

   

 

Galeria

Przewiń animację o jedno pole w lewo. Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Przedszkole w liczbach

0

grup przedszkolnych

0

pedagogów

0 +

przedszkolaków

Logo serwisu.

Publiczne Przedszkole
nr 1 w Łazach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia