Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

pp1_lazy@wp.pl

32 67 294 59

Publiczne Przedszkole nr 1
im. Jana Brzechwy w Łazach

Nasze przedszkole

Rekrutacja 2024

   

KONTAKT TELEFONICZNY DO PRZEDSZKOLA

sekretariat nr 517-752-002, (32) 67-29-459

 

Rodzice dzieci zakwalifikowanych 

potwierdzają wole przyjęcia dziecka  do przedszkola.

od 04.04.2024 r. do 11.04.2024  r.,

12.04.2024 r. zostanie podana do publicznej wiadomości

lista kandydatów przyjętych do przedszkola na rok szkony 2024/2025

wydrukowane i wypełnione dokumenty

składamy w sekretariacie  przedszkola

na ul. Topolowej 9

potwierdzenie woli przyjecia dziecka do przedszkola można również

zeskanować, zapisać w formacie  DPF i przesłać na maila przedszkola

pp1_lazy@wp.pl

 

 

Druk do pobrania :

Potwierdzenie Woli Zapisu Dziecka Do przedszkola

 

/zdjecia/edytor/files/potwierdzenie%20woli%202024%202025.pdf

Domunenty dostępne również w sekretariacie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 zgodnie z Zarządzeniem nr 17

Burmistrza Łaz z dnia  29.01.2024 r.

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJE DO 

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 IM. JANA  BRZECHWY

W  ŁAZACH

od 04.03.2024 r.  do 22.03.2024 r.

w godzinach od 8.00-15.00

składamy dokumenty

 do sekretariatu przedszkola ul. Topolowa 9

(dzwonek przy drzwiach, wejście służbowe od strony windy) 

Jest również możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej:

- wypełniony wniosek wraz z załącznikami skanujemy, zapisujemy skan  w formacie PDF i przesyłamy na maila przedszkola: pp1_lazy@wp.pl

WNIOSKI PRZESŁANE NA MAILA W FORMIE ZDJĘĆ

NIE BĘDĄ REJESTROWANE

Rodzice którzy nie mają możliwości wydrukowania dokumentów

mogą pobrać druki w sekretariacie przedszkola - prosimy

o wcześniejszy  kontakt telefoniczny pod nr. 517 752 002

lub 32 67 29 459

w celu  przygotowania dokumentów.

 

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY  2024/2025

 

WNIOSEK%202024%202025.pdf

POZOSTAŁE DOKUMENTY

DO REKRUTACJI

(do pobrania zgodnie z wyborem kryteriów we wniosku)

oświadczenie o wielodzietności:

202024.pdf

 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

2024.pdf

oświadczenie o zatrudnieniu:

202024.pdf

oświadczenie kryterium dodatkowe:

202024.pdf

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

(1) rodzeństwo.pdf

pomoc społeczna:

202024.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 17
Burmistrza Łaz

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40, z późn. zm.), art. 154 ust. 1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900, z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

§ 1. Określić harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym. Harmonogram stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Łaz


Maciej Kaczyński

 

Załącznik do zarządzenia Nr 17
Burmistrza Łaz
z dnia 29 stycznia 2024 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Łazy jest organem prowadzącym

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 4.03.2024 r.

godz. 8.00

 

do 22.03.2024 r.

godz. 15.00

od 6.05.2024 r.

godz. 8.00

 

do 15.05.2024 r.

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków oraz kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 900, z późn. zm.).

 

 

od 25.03.2024 r.

 

do 29.03.2024 r.

 

 

od 16.05.2024 r.

 

do 23.05.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

3.04.2024 r.

godz. 10.00

24.05.2024 r.

godz. 10.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 4.04.2024 r.

 

do 11.04.2024 r.

od 27.05.2024 r.

 

do 4.06.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12.04.2024 r.

godz. 10.00

5.06.2024 r.

godz. 10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

dla rodziców dzieci nowo przyjętych  do przedszkola

w rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny

W dniu ......... o gdzinie 

zostanie podana do publicznej wiadomości

lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do Publicznego Przedszkola nr 1 w Łazach.

(lista dzieci zostanie wywieszona w szatni przedszkola  na ul. Topolowej 9.

Informacje można uzyskać telefonicznie w sekretariacie).

 

 

 

 

 

Od dnia . do dnia  r.,

w  Publcznym Przedszkolu nr 1

im. Jana Brzechwy w Łazach

rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca

na rok szkolny 2024/2025

ZAPRASZAMY 

Dokumenty do rekrutacji:

WNIOSEK NA ROK SZKOLNY  2024/2025

 

oświadczenie o wielodzietności:

 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka:

 

oświadczenie o zatrudnieniu:

 

oświadczenie kryterium dodatkowe:

 

o posiadaniu rodzeństwa, które już uczęszcza

do przedszkola:

 

pomoc społeczna:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

   

 

Galeria

Przewiń animację o jedno pole w lewo. Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Przedszkole w liczbach

0

grup przedszkolnych

0

pedagogów

0 +

przedszkolaków

Logo serwisu.

Publiczne Przedszkole
nr 1 w Łazach

Wyszukiwarka

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia